De Nieuwe Circulair Economisch Ondernemen (CEO) Quiz

De Nieuwe Circulair Economisch Ondernemen (CEO) Quiz

Het circulaire gedachtegoed is niet meer weg te denken uit het economische, ecologische en maatschappelijke debat.
Want de omslag naar een circulaire economie betekent dat we grondstoffen, materialen, producten, menselijk talent en creativiteit weer optimaal gaan benutten.
Werk maken van circulaire economie.

Prof. Drs. Jan Jonker als digitale prof in de CEO quiz op de De Dutch Design 2015
Deze quiz is samen met de Stichting Circulaire Economie gemaakt en gespeeld op de DDW
Hier een kleine teaser 

“Ondernemen gaat van Au!”

Jan Jonker

Alle deelnemers kregen een VSM pakketje mee:

IMG_2159

CEO Quiz DDW 2015 deel 1 22342514169_8ef07cfcb6_n

21908132103_61f4332d3d_c 21908151783_2d40977ac0_c

Deltion College Droomt Door

 

Dit is een (W)Rap-up n.a.v. traject waarbij Deltion staat voor verschillende uitdagingen:

  • Hogere student tevredenheid
  • Hogere onderwijskwaliteit
  • Hogere docent tevredenheid

Deltion heeft haar toekomstvisie 2020 geformuleerd met als titel: ‘Het beste waarmaken’. Om deze visie te realiseren is het Programmaplan ‘Van Voldoende naar Goed 2015-2020’ opgesteld. Een van de ondersteuningsprogramma’s binnen het plan is: Organisatie van het Onderwijs. Hierin vormt de onderwijslogistiek een belangrijk element. Daarnaast is door de Provincie Overijssel en de gemeente Zwolle gestart met de uitwerking van het programma Beter Benutten voor de Regio Zwolle/Kampen. Hierin vormt, naast andere onderwijsinstellingen in Zwolle, Deltion een belangrijke partner om met name Maatregel 4 binnen het programma ‘Spitsmijden’ aan te pakken. Beide programma’s kennen een andere insteek en kennen andere partners en betrokkenen. Een deel van de doelen en gewenste resultaten komt met elkaar overeen, een deel ook niet. Waar liggen de uitdagingen en kansen voor Deltion?

Deltion College Droomt Door….

        In samenwerking met            Afbeeldingsresultaat voor Draaijer en partners

BACK