Deltion College Droomt Door

 

Dit is een (W)Rap-up n.a.v. traject waarbij Deltion staat voor verschillende uitdagingen:

  • Hogere student tevredenheid
  • Hogere onderwijskwaliteit
  • Hogere docent tevredenheid

Deltion heeft haar toekomstvisie 2020 geformuleerd met als titel: ‘Het beste waarmaken’. Om deze visie te realiseren is het Programmaplan ‘Van Voldoende naar Goed 2015-2020’ opgesteld. Een van de ondersteuningsprogramma’s binnen het plan is: Organisatie van het Onderwijs. Hierin vormt de onderwijslogistiek een belangrijk element. Daarnaast is door de Provincie Overijssel en de gemeente Zwolle gestart met de uitwerking van het programma Beter Benutten voor de Regio Zwolle/Kampen. Hierin vormt, naast andere onderwijsinstellingen in Zwolle, Deltion een belangrijke partner om met name Maatregel 4 binnen het programma ‘Spitsmijden’ aan te pakken. Beide programma’s kennen een andere insteek en kennen andere partners en betrokkenen. Een deel van de doelen en gewenste resultaten komt met elkaar overeen, een deel ook niet. Waar liggen de uitdagingen en kansen voor Deltion?

Deltion College Droomt Door….

        In samenwerking met            Afbeeldingsresultaat voor Draaijer en partners

Who is Bakker

You need update your bio: Edit your profile

BACK